githubの初回登録時、鍵の登録をする。(忘れてた)

以下のサイトを参考にした。あとはgithubにプロジェクトを作成して。

monsat.hatenablog.com

$ pbcopy < ~/.ssh/id_rsa.pub →クリップボードに貼り付ける。settingに登録する。add
$ ssh -T git@github.com →確認する
$ git clone git@~~~ →github接続(ここでgithubに自分が登録される)

$ echo "# homework_tsv_file" >> README.md
$ git init
$ git add README.md
$ git remote add origin git@~~
$ git push -u origin master
$ git add ~~~~~.py 
$ git commit -m "最初のバージョン"
$ git push -u origin master